Túrabeszámolók


Isaszegi csata emléktúra

új túrabeszámoló rögzítése
Kiírások:2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Túra éve: 2013
kekdroidTúra éve: 20132013.04.16 17:07:19
megnéz kekdroid összes beszámolója

Isaszegi Csata Emléktúra 55


(rendezõi – pontõri – bejárás; pontõrködés)


Kezdjük a beszámolót a bejárás napjáról a Keleti pályaudvaron, lehetõleg minél korábban és persze történjen az odajutás a helyi tömegközlekedés valamelyik eszközével. Budai-H.G.-hez csatlakozom a túra tízéves jubileuma alkalmából újra megtalált, már 2007 óta szünetelõ táv elõzetes bejárása során. Így neki sem lesz annyira unalmas a kutyagolás és nekem sem kell addig húzni-halasztani a túraútvonal végigsétálását addig, amíg úgysem lesz belõle semmi. Elszemélyvonatozunk Isaszegig, az eszköz a szép, kényelmes piros villamos, amely szólóban zúz tovább Hatvan felé (hatvanfelé!? - bocs). Isaszegen a felkelõ Nap festi halvány színekkel a tájat, sikerül kifogni az elmúlt és a következõ idõszak egy kivételesen kedvezõ idõjárású napját, szinte elhiszem, hogy tavasz van. Bubu kér a pénztárban bélyegzést a túrajelentésére, én addig szemrevételezem a helyijáratot, amelyet itt épp egy korosabb Setra képvisel. Felsétálunk a majdani rajt helyszínére, a céges telephely most épp zárva tart. Tábla tájékoztat arról, hogy csütörtökön is van piac, furdal a kíváncsiság, hogy mikor még? Közben hosszú tehervonat vágtat végig az állomáson. Felhallatszik az utolsó pillanatban sietve bemondott figyelmeztetés, de a közleményt félbevágja a mozdony plusz harmincegynéhány teherkocsi zaja. Jókor már. Elkészül a rajtfotó, indulhatunk. Nyugat felé sétálunk a vasút mentén, közvilágítással rendelkezõ gyalogúton vezetnek a jelzések. Betérünk a házak közé, pékségbe térünk be reggeliért. Szemközt a városháza, kicsit odébb a Szent Márton kútja – ennek kapcsán bevillan egy emlékkép az egykori Lemaradás túráról, mintha tegnap lett volna. Azóta mi is változott? Talán az idõjárás. Megyünk tovább. Kápolna felirata üdvözli Máriát, a példás állapotú kegyhely mellett pihenõt alakítottak ki, elõtte virágok nyílnak.


Felsétálunk a Szobor-hegyre, érdekes látni, ahogy a földút átlényegül kõvel felszórt úttá, majd megjelenik a sorompónál a térkõ. Abszurd. Mintha felülrõl indult volna az útépítés, aztán elfogyott a lendület. A honvédszobortól elsõrangú kilátás nyílik észak és északkelet felé, idáig világítanak a Mátrából a hófödte hegyoldalak. A közelebbi látnivalót maga Isaszeg jelenti. Az ennél is közelebbit maga a málló szobor. Betérünk az erdõbe, néhol hófoltok jelzik a tavasz késését. Felsétálunk a Honvédsírokig, ez a hely is jócskán megváltozott, elõnyére. Továbbmenve találunk utcatáblát és a piros sáv is tesz egy nagyjából teljesen logikátlan kurflit. Visszanézve a régi beszámolómat, már akkor is olyan hülye voltam, hogy lementem megtenni a fölösleges kanyart. (Tovább olvasva ugyanezen írást egyéb, súlyosabb nyelvtani, stilisztikai stb. hiányosságok is láthatóak, melyekért ezúton elnézést kérek. A mostaniakért is.) Odébb ismét jó kilátással rendelkezõ helyszínre lelünk, elõvárosszerû település házai látszanak messze, elõvárosi vonatok húznak el erre és arra alattunk a völgyben. Távvezetéktartó oszlopsor ül a dombok tetején, ez a ma többször elõkerülõ 400 kV-os Göd-Munkács drót. Ismét betérünk az erdõbe, leoldalgunk az enyhén sáros csapáson a Mély-völgybe, amelyben alig teszünk meg pár tucat métert, egybõl kapaszkodhatunk is kifelé belõle. Elérünk egy rétet, átkelünk a fent részletezett tulajdonságokkal bíró vezeték alatt, lesétálunk egy tágas völgy aljába. Zuzmós ágú fán találunk régi iránytáblát, jobbra a piros sávon 25 km, balra a sárgán 40 km. Bubu élõ lexikonként tájékoztat a pontos jelentéstartalomról. Utólag visszagondolva, ez az egyetlen, gyalogos turisták számára kihelyezett jelzõtábla, amelyet a túra során látok. Tanya mellett kanyarog a régi mûút a Bajtemetés felé, a tanya kerítése kísértetiesen betonvas-hálóra hasonlít, amelyet a megfelelõ stabilitás elérése érdekében vasidomokhoz erõsítettek. Talán, mert az is.


A tetõn megcsodálhatóak az egykori honvédségi bázis maradványai, hangárokat, bunkereket hódít vissza a természet szépen lassan. Kinézünk a geodéziai toronyhoz, de felmenni már nem tudunk, a feljutást lehetõvé tevõ vasakból alig maradt néhány keresztgerenda. Sajnos a Gödöllõi-dombság csúcsai (évek kérdése, és hipp-hopp, be is fejezem) mozgalomhoz tartozó kód is alig vehetõ ki a firkálások miatt. Visszatérünk a piros sávval jelzett útra, majd sáros, tocsogós földúton hagyjuk el a tetõt. Fenyves mellé érkezünk, lesétálunk a Koporsó-völgyön, majd fel a Pap-hegyre. Süt a Nap, jó idõ van. Beballagunk Pécelre. Itt benézünk az ügyeletes középméretû áruházba, de mivel számos péceli döntött úgy, hogy a jó idõt kihasználva nagybevásárlás-napot tart, egybõl ki is menekülünk. Az utánpótlást ételbõl-italból a vasútállomásnál található italdiszkontban szerezzük be, ahol rajtunk kívül nulla fõ vásárló tartózkodik, így a sorbanállási idõ fogalma is értelmezhetetlen. Közben motorvonatok érkeznek, hogy ilyet is lássunk Pécelen. Átkelünk a felüljárón, megcélozzuk a falutól északra terülõ magasföldeket. Két szántó és egy kiserdõ sarkán kutyasétáltató nõvel találkozunk, miután szemrevételezéssel meggyõzõdik arról, hogy fegyvert nem hordunk, beszélgetünk néhány sort, túrákról, kutyákról, vadászokról. Utána megy mindenki a maga útján tovább. Nekünk most a Vár-hegy alatti Vár-völgy a következõ meglátogatandó helyszín és az ottani barlang, amelynek közelében 2008-ban Kerek repkénnyel volt szerencsénk pontõrködni. A barlangba most a lejtõ állapota miatt nem erõltetjük a lejutást, igen hamar az árok alján találnánk magunkat a csúszós, kikopott csapás állapota miatt. Megyünk tovább, ligetes erdõben, patakon átkelve vezet az út, méretes törmelék-rakás állja el az utat egy elágazásnál. Kikerüljük. Még odébb különös formájú nyílról lehet elvi vitát nyitni, hogy az most egy furcsa zöld háromszög, vagy a zöld sávot irányítják rendhagyó módon. Nem mintha számítana, de az utóbbiról van szó. Az út folytatására rátelepedett egy terjeszkedõ szemétbánya, Bubu kitalálja az út folytatását, kikerüljük a szilárd építési törmelékbõl emelt sáncokat. Rátalálunk az út eredetijére is, csoffatag jelzés árválkodik egy vén akácon. Nyílt szakaszra érkezünk, elõttünk rendre az M31-es autópálya, Nagytarcsa és Budapest láthatóak, a távolban a Budai-hegység és a Pilis ormai zárják le a láthatárt. Felüljárón keresztezzük a nagyforgalmú elkerülõt, majd szántó mellett sétálunk be Nagytarcsára.


Négyszintes panelépületek és újnak tûnõ családi házak között érjük el a települést, a közeli Petõfi-szobor arra is utalhat, hogy a Petõfi Sándor-lakótelep szélén járunk. Lesétálunk a központba, templom, trafóház, bolt, észlelem sorra a lehetõségeket. A boltba betérünk, megint veszek ennivalót, majd kipróbálom az automatás kávét. Nem olyan rossz. Továbbmenve megállapítom, hogy a túra útvonala szép nagy kanyart leírva végigvezet egész Nagytarcsán, hogy biztos ne maradjon ki semmi látnivaló. Bubu természetesen felvilágosít, miért is kanyarodik úgy az útvonal, ahogy. A lényeg, hogy visszatérünk a fõúthoz, és még régi Isa 55-feliratokat is megfigyelhetünk. Aztán szépen lassan elhagyjuk Nagytarcsát, hosszú emelkedõn jutunk fel a nagyképû Fehér-hegy nevet viselõ dombnak az egyik nyúlványára. Visszafordulva szép a kilátás Cinkotára és környékére, valamint azon túl Budapest némely részeire. A földút alattunk jó sáros, vizenyõs, fent még némi hó is található. Egy és még egy kanyar visz némi változatosságot a túrába, valamint a fákon lehet „keresd meg a turistajelzést!”-játékot játszani, a sárga színû jelzések és a sárga színû zuzmó megkülönböztetése már a haladó fokozatot jelenti. Kerepes a következõ célpontunk. A falu felett három kereszt áll az egykori templom helyén, valamint a római korból származó oltárkövet is itt állították ki. Lesétálunk egy patak partjára, majd fel a törmeléken át a faluba, a 3-as fõúthoz. Szerencsére a zajos országutat hamar elhagyjuk, egy domb megmászása után sétálunk le Szilasligetre. A HÉV megállójánál tartunk pár perc szünetet. Közben szerelvény érkezik Budapest felõl, ajtónyitáskor hegyomlásszerûen zúdul le a tömeg a vonatról. Mivel az eredeti útvonal egy részét indokolatlanul nagy kerülõvel lehetne nagyjából rekonstruálni, most másik lehetõség után nézünk: a Hungaroringet célozzuk meg, hosszú egyenesen trappolunk végig Szilasligeten. A falu végénél az isaszegihez kísértetiesen hasonló Setra áll meg, helyijárati szerepet betöltve. A versenypálya délkeleti csücskénél hagyjuk el az országutat, elõttünk a Gyertyános, amely szerencsére nem marad ki. Felsétálunk a kilátóhoz, amelyet most zárva találunk, de a felfelé vezetõ úton sem maradunk látnivaló nélkül – ez Budapest egy másik szögbõl való megtekintését jelenti.


Mogyoród autópályától délre található része felé folytatjuk a túrát, balra tõlünk zöldellõ domboldal hirdeti bátortalanul a tavaszt. Már a házak között járunk, amikor UKK-típusú irányjelzõ nyilat mutat Bubu egy villanyoszlopon. A kopott festés két túra iránymutatását látja el egyszerre – a másik a Fóti-Somlyó. Az állomáson a keletnémet jármûgyártás remeke áll éppen meg, majd indul tovább Gödöllõ felé. Rövid emelkedõn sétálunk ki Mogyoródról, irány a Szentjakabosított Tölgyes. Gázvezeték nyiladékában folytatódik az út, egy elfáradt régi jelzõpózna a bozótban pihen. Rátérünk a Mária út lila jelzésû fõvonalára, vaddisznótúrta csapást követünk hosszan. Betérünk a hármas számú fõút mellé, a forgalom zaja mellett csak kiabálva lehet beszélgetni. A Szár-hegyi parkolónál keresztezzük a soksávos országutat, majd ismét, a mai nap során nem is tudom, hányadszorra keresztezzük a munkácsi vezetéket. Felettünk sportrepülõ húz el. Újabb sáros emelkedõn caplatunk fel a Bolnoka mellékcsúcsa alá, Bubu figyelmeztet a kapcsolódó mozgalom folytatásával kapcsolatban kínálkozó lehetõségre. Fellátogatok tehát a csúcskõhöz, kódot írok. Továbbmenve fakitermelt területre érkezünk, majd balkanyart teszünk. Tiszta szerencse, hogy itt térhetünk el az autópálya felüljárója felé, mert a csapás egyenes folytatásán számos egyedbõl álló vaddisznókonda tevékenykedik. A szemfüles olvasó kitalálhatja, hogy rövidesen ismét autópályát keresztezünk, méghozzá ismét az M31-est. Addig azonban még megcsodálhatunk néhány régi-régi piros háromszög jelzést, valamint szép kilátásunk nyílik a felüljáró elõtti helyszínrõl Gödöllõre. Felüljárunk, majd elhaladunk a repülõtér mellett, ismét gázvezeték nyomán haladunk, a reggel méltatlanul említés nélkül hagyott Pest Megyei Piros jelzésen.


Betérünk az erdõbe, hátat fordítva Gödöllõnek. Mellettünk, az út nyugati oldalán valamiféle nehézgép dolgozik a völgyben, de csak a hangját hallani itt fent. Keletre néha kiláthatunk a Rákos-patak völgye felé, ez szép. Amúgy jórészt egy egyenes mentén trappolunk, erdõben. Jelzésváltás lesz a következõ említésre méltó esemény, példásan szépen festett piros négyzet vezet tovább Ilkamajor felé. A major házai között elsétálunk, a közvilágítást még nem kapcsolták be, az majd csak Isaszegen világosodik ránk. A kisvárosban még bóklászunk egy kicsit a kertek alatt, a patakból képzett tavak mellett, majd egy jópofa, mátrixszerû jelzéscsomagnál elérjük a vasútállomás kezdõponti váltókörzete alatt létesített gyalogos aluljárót. Átlábalunk az állomás számunkra is érdekes oldalára, felsétálunk a majdani célhoz, a telephely reggel még, most pedig már zárva tart. Jegyet váltok, jön az esti villamos, besüvít velünk a Keleti pályaudvarra.


Ugorjunk egyet az idõben: vasárnap hajnal van, a TTT klubhelyiségében szundikálok, amíg Bubuék megérkeznek. Autós fuvart kapok Isaszegre, itt megkapom a pontõri felszerelést (bélyegzõ, festékpárna, molinó), kapok sütit Lippai Beától és laci069-tõl – köszönöm szépen :) – majd némi téblábolást követõen átvonatozok Gödöllõre. Innen komfortfokozatot és vasúti személyszállítási szolgáltatót is váltva, másik vonattal folytatom az utat Szilasligetre. Kerepes ezen részén elõször a téblábolást folytatom, keresek egy valamennyire megfelelõ helyet a pontõrködésre. Összetett követelményrendszernek kell megfelelni: vegyenek észre a túrázók és ne nagyon akadályozzam a megálló általános forgalmát. Továbbá legyen legalább egy kicsi helyem szétmolyolni. Sajnos a megállóhely épületében neki lehetne támaszkodni a bûznek, az egyetlen épkézláb padot a félóránkénti vonatra kijövõ, meglepõen nagyszámú utas használja, marad a meghibásodott ülõalkalmatosság, ez azonban pár méteres kitérõt jelent az ideális ívhez képest. A szolgálatban lévõ jármûvezetõk eleinte furcsán néznek rám, amint a páratlan vonatok végénél állok és az erdõt nézem katatón nyugalommal, de késõbb megszoknak talán. Másfél órával megérkezésem után befut Barta úr, õt további két futó követi, majd jönnek a többiek is, ismerõsök és ismeretlenek, összesen ötven fõ. Az ismerõsök sorát folytatja moiwa és atros és Bell Sanyi; Zsotyek; Tinca és Rudi István; Mr. és Mrs. Mezei, Edu-Show társaságában; olsen és útitársa; popeye és Lestat és társnõjük; orsipanka; késõbb petami és útitársa; majd R.Gellért, Soós Ádám és Zöldfülû; a sort pedig SK (Sánta Kutya) zárja, mint seprû, aki leadja a kerepesi Kálvária-hegyen súlyosan kontaminálódott ellenõrzõpont maradványait, valamint a Nagytarcsa óta összeszedett másfél mázsa szalagot. Említést érdemel még a család (anyuka, nagymama, két kisgyerek), akik kijöttek a résztvevõ úr elé, kávéval „depózni” õt, aranyos gesztus volt, ilyet nem láttam még. Köszönöm minden résztvevõnek a megtisztelõ részvételt!


A pontõri idõtöltés során találkoztam továbbá ismeretlen típusú énekesmadárral, a rá hiába vadászó macskával, felírtam az összes arrajáró vonat szerelvényének összeállítását, elkezdtem kiszámolni a fordulóikat, de belezavarodtam. Figyeltem az arrajáró szilasligetiek reakcióját a molinó láttán, ebbõl néhány szemelvény:

- Hatodik teljesítménytúra, ellenõrzõpont, ez mi lehet? (kisiskolás gyerekek)

- Kihozzák õket, érted, ide a szemétbe kirándulni, .... meg .... ... ...... ....... de hogy pont ide, .... . (harmincas fontosember; a kipontozott helyre tetszõleges káromkodás illeszthetõ)

- <fejcsóválás, ezek-a-mai-fiatalok-nézéssel a pontõr szigorú végigmérése> (két idõs néni)

- Az a csávó az ellenõrzõpont, nem én, he, tõle kérdezd! (tinédzserek)

Volt még néhány, de azokat nem volt érkezésem felírni. Két, viszonylag gyors lefolyású verekedést is láttam, és igazából más érdekes nem történt.


-Kékdroid-


Képek

 
 
MirPTúra éve: 20132013.04.08 15:56:39
megnéz MirP összes beszámolója

Isaszegi csata emléktúra 30 túrabeszámoló és képek a turazo.ininet.hu oldalon!

 
 
olsenTúra éve: 20132013.04.08 07:51:47
megnéz olsen összes beszámolója

 szia emberek,Isaszegen jártunk..


Az úgy volt,hogy volt egy túra a többi között,és elmentünk rá túratársnõvel,aki autóval szállított.Igen ez is egy helyváltoztatási forma,részemrõl a gyalogost többre értékelem,de hát az autóiparnak és a benzinkutasnak is élni kell..miért is..? amiért a politikusaink többségének,akik értem vannak,megmentenek,kiszolgálnak és általában mindent elkövetnek,hogy jól érezzem magam,kerül,amibe kerül..


az idõ járt,reggelre,a rajt a telephelyrõl pörgõs,nem vagyunk túl sokan,de válogatott arcok,a teljesítménytúrázás ikonjai,a tavalyi gyõztes a senior ll –bõl,a második helyezett és a gyõztes az l-bõl,és persze új arcok is,fiatalok,aminek mindig örülünk. A vasút elõtt balra fordulunk,Janó szól ki autóból,kis túratársnõ szállítja õt is a rajthoz,gyerünk van,pitymallik is,de szúnyog és légy nem bánt még. Cirka kevés fok a celsius,de pozitív. Elsõ pont a Szobor hegyen,alig a település szélén,magányos hölgy,nápolyit õriz. Máris felveszünk másik jelet,a túrázós piktogramok közül a pirosat választjuk,csík formájút,és a Honvédsírok,alma és vegyes pár pecsétel,még nem is égettünk kalóriát,de a figyelmes rendezõ tolja belénk a vitamint,a gyümölcs példásan szép és jóízû. Húzunk tova,a Tusák árokban kapaszkodunk,piros csészegomba figyel,társnõm lecsap rá. Kis bizonytalanság az árok tetején,de megegyezünk és megyünk,balra,nem tarthatunk minduntalan jobbfelé,az körbejárást eredményez(het),és itt a cél egyik ponttól a másikig eljutni,igaz,hiábavaló az ellenkezés,mivel az egész Föld labda formájú és nyolcvan nap alatt megkerülhetõ. Most azonban csak a Bajtemetés felé tartunk,ikon ér utól,hosszú ember botokkal,a botok ezúttal pihennek. Elõzõ napi kutyakalandot mesél,szakadt nadrágszára lobog,de a tempója változatlan,tehát állva hagy bennünket. És a következõ pont,sár és csoki,vegyes páros,érdekes,elõzõ túráimon a hölgyek nem akaszkodtak a pontõrökre ekkora számban,sõt. Akkor ezek szerint mégis tavasz lenne? Mászunk fölfelé,Pap hegy,Pécel,kis cseperészés esõileg,nem komoly,stempli a vasút elõtt autóból,Vár hegy,törmelék csoki és két barátságos hölgy,várják az odúlakót. Látó-patak,most vizes kissé,aztán Csúnya erdõ,Határ hegy. Edina ér utól,majd elkerül,nyomában két bihari,szintén állva hagynak bennünket,hja,a nõi tag messzirõl is látja a jelet. Nagytarcsa felé tartunk, szemétfeldolgozót kerülünk,igen,ez a fejlõdés,ugye,embertársaim? minden szemét lesz,amit az ember egyszer megcsinált,és már nem kell neki többé..ezt smitteltem valakitõl. Látszik az autóút,Edina ér utól a két biharival,megnéztek az itiner által mellõzött részeket,igen,a hatvanas kitûzõért küzdeni kell. Mi csak az ötvenötöt célozzuk. Nagytarcsa,etetés – itatás,valami zöldséges kenõcs,igen ízletesnek vélem. És kifelé,ibolya van a fûben kék és fehér,zöldpoloska a száraz kórón,csak lesz ebbõl valami,ha Pataki Zita segít. Disznónyomok után Kálvária hegy a két latorral és köztük a Megváltóval,Szilas patak és Kerepes,a szilasligeti hévnél a kékdroid pecsétel,magányosan,hölgyek,figyelem..Innen a Gyertyános,egy másik úton,igen szép vonalvezetésûn,kopasz futó el mellettünk,tavalyi nyertese a pontoknak,új arccal küzd a távon,déli indulást tippelek rájuk. A kilátó zárva,de szép,magyaros motívumaival igen impozáns,ezzel bizonyíthatjuk a keleti mandarinok magyareredetét is,építészetileg legalább. Lefelére váltunk,Mogyoród,itt is sikerült építészetileg maradandót alkotni,a sárga ház tájékozódási pont a gödöllõi túrákon is.Tölgyes,a zöld jel az itiner alkotója szerint kikerülendõ,ezt tesszük mi is,és zsírkrétával rögzítjük. Almát tolunk be és megyünk,ez volt az ebéd. Szár hegy,újabb magányos ikon a teljesítménytúrázás palettájáról,többféle sütit és kólát tol elénk. Társnõm tollászkodik,közben Janó és oldalbordája ér be,örülünk egymásnak,õk ottmaradnak továbbörülni.Bolonka tetõ,szarvasokkal és Apó pihenõjével,át az autóút felett,gerinctúra,hollókkal. A mátyásmadarak kardala is tavaszt idéz,reméljük,a kormány végre tesz valamit ez ügyben is. „..sok kérdést már megoldottunk,nem volt soha ilyen jó dolgunk..” ismerõs,ugye? Piros négyzeten vagyunk,patakpart,halastó,Ilka major,Breki sörözõ. Csak egy ugrás,cél,kitûzõ,gratula,sör és unicum Janóval és élete párjával,kilencvenkilenc rögzített képkockával, és haza..


persze,hogy máskor is,köszönjük az egész szíveslátást,remek volt,isaszegiek és útvonalkövetõk..

 
 
 Túra éve: 2012
BubuTúra éve: 20122013.01.25 01:02:28
megnéz Bubu összes beszámolója

 IX. Isaszegi csata emléktúra - 2012. április 1., vasárnap


 


Túrastatisztika:


45 km: 57 induló / 51 teljesítõ (ebbõl 5 fõ nem ért célba, 1 fõ átnevezett 30 km-re)


30 km: 127 induló / 116 teljesítõ (ebbõl 4 fõ nem ért célba, 8 fõ átnevezett 15 km-re)


15 km: 193 induló / 200 teljesítõ (ebbõl 1 fõ nem ért célba)


 


A túra lényegében az elõzõ évi forgatókönyv szerint zajlott. A napsütéses, ám meglehetõsen szeles idõben a 15 km-es távról a nagyobb iskolás csoportok elmaradtak, a 30 km-es távon szintén kevesen indultak, a 45 km-en viszont a korábbi évekhez képest meglepõen sokan.


 


2013-ban kerül sor a X., jubileumi rendezésre, így (a 45 km-es helyett) ismét teljesíthetõ lesz 5 évnyi szünet után a klasszikus 55-ös táv - amennyire csak lehetséges, az eredeti útvonalán. A 30-as távban nem tervezünk jelentõs változtatást (az eredeti útvonal kevesebb látnivalót érintett és így megvan a 30 km), a 15 km-es távból viszont teljesíthetõ lesz egy retró változat, az elsõ évben rendezett útvonalon (Isaszeg - Pécel viszonylatban).


 


Résztvevõinknek köszönjük, hogy az Isaszegi csata emléktúrát választották ezen a napon, teljesítõinknek pedig gratulálunk.


 


Hevér Gábor, rendezõ

 
 
napvirágTúra éve: 20122012.04.02 08:37:54
megnéz napvirág összes beszámolója

 IX. Isaszegi csata emléktúra     Táv: 44,62 km    szint:1060 m      2012.04.01.


Érdemes volt Reisz Andrásra hallgatni! Vasárnap reggel még betettem a hátizsákomba egy vékonyabb sapka-sál-kesztyû kombinációt. Bizony, többször jól jött mindegyik a nap folyamán. Túrán ennyit még nem öltöztem, vetkõztem. A Nap és a Szél versengése címû mese jutott errõl eszembe. 


Hét körül érkeztünk a rajtba. Nem volt nagy sor elõttünk, hamar ment a regisztráció. Egy igazán részletes itinert kaptunk kézhez. Kétszer sikerült is elvesznünk benne és pár centivel megtoldani az egyébként sem rövid távot, de ezt nem a készítõ(k) hibájának, hanem a mi szövegértési gyengeségünknek tudtuk be. Nagyon tetszett, hogy az ellenõrzõpontok pecsétje kapcsolódott szövegben és/vagy rajzban az érintett helyhez.


Szeretem az olyan túrákat melyek a szép tájak mellett adnak valami történelmi, irodalmi, geológiai, … pluszt is. Ez a túra ilyen volt! Egészen más így átélni a magyar történelem egy jelentõs idõszakát, mint tankönyvekbõl megismerni. Az emlékhelyek végig járásával kéne minden gyereket megtanítani a múlt megértésére, értékeinek megismerésére. Feltételezem, hogy a helyi iskolákban ez így is történik.


A túra kezdõ kilométerei az emlékhelyeket mutatták be. Falumúzeum, Honvéd  emlékmû, Honvédsírok. Az elsõnél volt lehetõség a kiállítás anyagának megtekintésére is. A Gödöllõi-dombságnak ezen a részén még soha nem túráztam. Érdeklõdve vártam mi fog a szemem elé tárulni. A táj, a természet  csak éledezett, uralkodó szín most inkább a szürke volt, de látszott, hogy hamarosan azért még is csak a zöld lesz erre is az úr. Lágy ívû szántóföldek, linkás-lankás erdõs ( fenyõ, bükk, tölgy, akác ), mezõs részek, hosszúkás völgyek, parlagon hagyott földek, erdõirtások, nádasok, tarvágásos területek, … váltogatták egymást. Sok helyen virágzott már a kökény, a Kotlina-völgyben készülõdtek az ibolyák, hogy lila szõnyeget terítsenek a domboldalra.  Több helyen elszáradt aranyvesszõk sorfalát ringatta a szél, vaddohányok százai várták a végleges elszáradást, galagonyák szalutáltak az arra elhaladóknak. Volt ahol kukorica csonkok nyújtóztak az ég felé, több hektáron viszont már sarjadt a vetés. Esõre szomjazott a táj! Magasabb pontokra eljutva gyönyörû völgy kombinációk tárultak elénk. Utunk során többször sikerült beazonosítanunk a Budai-hegyek egy-egy jellegzetes csúcsát is. A jelzések követhetõen és egyenletesen voltak felfestve, volt ahol szalagozás is segítette a helyes út megválasztását. És végül, hogy ne csak az ég kékje kísérje végig utunk, a Tõzeg-tavak gátján áthaladva közeledhettünk a cél felé.


Az ellátás gazdag volt és változatos. A legtöbb ellenõrzõpontnál megkínáltak minket valamivel a kedves pontõrök. Volt nápolyi, alma, csoki, narancs, cukorka, pattogatott kukorica, és többször volt lehetõség víz pótlásra is. A célban a bõség zavara lett úrrá az emberen. Lekváros, - zsíros, - párizsis (vajjal vagy nélküle ) kenyér, hagyma, csalamádé, folyadékpótlás, kávé vásárlási lehetõség.


Az oklevél igényes volt, kitûzõt pedig választani lehetett. Ezeken az emlékhelyek egy-egy részlete köszönt vissza. Számítógépes regisztrációval ellenõrzött menetidõnk, szintidõn belüli teljesítésnek felelt meg.


Köszönjük a lehetõséget és mindazok fáradozását akik vendégszeretettükkel, önzetlen munkájukkal, jelenlétükkel  vagy észrevétlenül a háttérbõl, de mindenképp azon voltak, hogy sikeres legyen ez a mai nap, jó érzéssel távozzanak a túrázók. Mi, így intettünk búcsút Isaszegnek!

 
 
czenegabiTúra éve: 20122012.04.01 19:27:02
megnéz czenegabi összes beszámolója

Isaszegi emléktúra 30 -as táv


A Hazáért Elõre!


Már tavaly csiklandozott a gondolat, hogy ezen a túrán részt veszek, hisz történelmünknek ez a heroikus fejezete mindig fellelkesít. Elõzõleg már olvasgattam beszámolókat és ezek még inkább meggyõztek, hogy indulnom kell. Mikor hatvanból kigördült a vonat elõször úgy éreztem, hogy saját csapdámba estem: annyira korán akartam indulni, hogy még csak nem is pitymallott. A nevezéskor azonban már éppen jó volt és gyönyörûen lehetett látni. (A rajthelyrõl annyit, hogy annyira szemtelenül egyszerû ez a közelség, hogy túlbonyolítva sikerült elkeveredni a keresésében. :) )


A túra során megtapasztaltam, hogy a Gödöllõi-dombság neve egy picit becsapós: vannak itt olyan helyek, hogy csak ámulok és bámulok. Kiemelnék egy párat: Bajtemetés. Egy jó erõs mûúton való kaptató után szinte homlokon vág, hogy milyen erõd van fent az ellenõrzõpontnál.


Vár-hegy barlangja: bizony nem csak a hegyekre jellemzõ a látványos barlangforma. Bár nem mentem le, azonban mint megtudtam, annyira összkomfortos, hogy valaki lakik is benne.


Honvédsírok: egy sûrûbb erdõ nagy kiterjedésû pihenõhelyén obeliszkek hirdetik az itt elesett katonák hírét. Átjárja a misztikum.


Mindegyik ponton volt még valami különleges és fura érzés egy magaslati pontról, mondjuk Budapestre ránézni, hiszen ezt általában nem innen szoktuk.


A Gazda erdõnél az ellenõrzõpontnál szívem lángsugarú nyara perszelt. Az igen csinos és kedves pontõrök miatt. (Hiába no, ez az egyik gyengepontom a sok közül. :) )


A célbaérés után a lakoma nagyon ízlett: ez a csalamádés zsíros kenyér nagyon biztos pozitív pont. :)


Köszönet a szervezõknek a jókedvért és a pontos munkáért! :)


Talán jövõre jöhet a 45-ös.

 
 
 Túra éve: 2011
BubuTúra éve: 20112011.04.15 19:11:06
megnéz Bubu összes beszámolója

VIII. Isaszegi csata emléktúra - 2011. április 3., vasárnap


 Túrastatisztika:


45 km: 44 induló / 43 teljesítõ (ebbõl 1 fõ Pécelen feladta a túrát, 1 fõ 2011.03.13-án rendezõi bejárás keretében teljesítette a távot)


30 km: 180 induló / 172 teljesítõ (ebbõl 9 fõ nem ért célba, 1 fõ pedig 15 km-re nevezett, végül a 30 km-t járta végig)


15 km: 332 induló / 327 teljesítõ (4 fõ feladta, 1 fõ átnevezett 30 km-re)


 A túra rendezésében idén nagyobbrészt az Isaszegi Természetbarát Klub vett részt, az alapító Útvonalkövetõk Klubjából csak az utolsó ellenõrzõpontot, valamint a 15 és 45 km-es távokon a seprûket biztosítottuk. Túránkra meglepõen sokan jöttek el annak ellenére, hogy ezen a napon (részben a környéken) más konkurens túrákat is rendeztek. Ez néha-néha fõleg a rajtban és a célban kisebb fennakadásokhoz is vezetett, amiért utólag is elnézést kérünk. A túrák útvonalán a turistajelzések felfestését, illetve felújítását az Isaszegi Természetbarát Klub lelkes tagjai végezték. Erre helyenként szükség is volt, mivel az elõzõ évhez képest az útvonalakon újítottunk.


A 45 km-es távon a korábbi két (15+30 km) kör helyett egy nagy körtúrává alakítottuk az útvonalat. Kimaradt Gethe úrék háza, Szentgyörgypuszta és a Sápi út, bekerült helyette Sülysáp környékén a Forró-forrás és a Hrabina-hegy. A 30 km-es távon bekerült az Öregtemplom és az isaszegi kálvária, továbbá a két hosszabb távon kisebb változást iktattunk be Pécel elõtt a Pap-hegy környékén (ezúttal a P+ helyett a S sávon), valamint Pécel és Isaszeg között sikerült egy új útvonalat találni és kijelölni, így a forgalmas nagytarcsai mûúton a korábbi 800 helyett csak 130 métert kellett menetelni túrázóinknak. A 15 km-es távon csak a kálvária jelentkezett újdonságként a Z sáv jelzés kisebb módosításával. A korábban alkalmi fehér pötty jelzéssel ellátott Isaszeg - Szentgyörgypuszta - Sápi út - Honvédsírok útvonal pedig új Z+ jelzést kapott, ZL jelzésû leágazással Szentgyörgypusztán a Honvédkereszthez.


Résztvevõinknek köszönjük, hogy az Isaszegi csata emléktúrát választották ezen a napon, teljesítõinknek pedig gratulálunk.


Hevér Gábor, rendezõ


 

 
 
engelsfeldTúra éve: 20112011.04.04 17:45:03
megnéz engelsfeld összes beszámolója

Isaszegi csata emléktúra 30


Ünnepi ruháját próbálta éppen magára Isaszeg városa, mindenütt szorgos kezek csinosították, hogy méltóképpen köszönthesse a világraszóló isaszegi csata soron következõ évfordulóját a Történelmi Napokon.


Ehhez az eseményhez igazodott a teljesítménytúra programja is. A mindenrõl gondoskodó rendezõk jóvoltából elõbb  városismeretbõl vizsgáztattak: alaposan szemügyre vehettem a Szatmáry Zoltán alapította falumúzeum értékes szabadtéri gyûjteményét, aztán felkaptattam a Szobor-hegyre a Honvéd-emlékmûhöz. Fájdalom, a remekbe szabott honvédalak jobb kezében csak a kardja markolatát szorongatta, a kard pengéje hiányzott, pedig Isaszeg címerében minden a helyén van. Sajnos, csak egy futó pillantásra álltam meg a hegy lankáján szerényen meghúzódó, nagyon szépen gondozott zsidótemetõ kapujánál, benéztem a települést egykor benépesítõ szlovákok tájházának - Oblastny dom - udvarára, aztán felszaladtam az Árpád-kori Öregtemplomhoz és a dombtetõn újjáépített Kálváriához. Útunk most már a természetben folytatódott, jelzett ösvényen, a honvédsírokig.


A megcsodálni való Öreg-hegy üdülõtelkein szorgalmas kerti munkák folytak, lelkes kutyák üdvözöltek harsányan, de nagyon kiváncsian vártam a Bajtemetésen az elhagyott szovjet katonai bázissal való találkozást. A föld alá helyezett, elõre gyártott  elemekbõl összeilleszett építmények lehettek fedezékek vagy javító-technikai bázisok, a nagyobb méretû bunker harcálláspontul szolgálhatott, a csupasz betonkockákon lokátorok települhettek, a  téglából épített egy-kétszintes házak a kiszolgáló személyzet számára készülhettek. Lepusztult állapotukban egyszerre voltak félelmetesek, egyben szánalmat ébresztõek. Ebben az egész romegyüttesben csak a karcsú geodéziai torony jelentett üdítõ kivételt.


A túra vitathatatlanul leglátványosabb része - természeti szépségei okán - a fényképezésre csábító Koporsó-völgyi szakasz volt. Álmélkodásomból egészen addig futotta, hogy a P+-on Tolnát-Baranyát  bejártam, míg végre tájékozottabb túratársaim térítettek vissza a helyes S--ra. Egy szó, mint száz, ide a csalóka elágazáshoz  tilalomfa kellett volna: Erre gyere, ne menj arra!


A Látó-hegyi-patak völgye arról lett nevezetes, hogy elszánt terepmotorosok rajával futottam össze vagy õk botlottak belém. A  keréknyomokból az volt kivehetõ, hogy remek gyakorlóterepet találtak itt maguknak különféle kunsztok bemutatására.  


A rendezés dicséretes -  a  mintaszerû pontõri munkára és a lukulluszi ellátásra panaszom nem lehet, mi több a számítógépes részleg is hozta az eredményeket, ha nem is azonnal - az idõjárás elõzékeny, a túraélmény pedig felejthetetlen volt!


Külön köszönet a segítõkész, jóindulatú és barátságos túratársaknak!   
 


 


 

 
 
 Túra éve: 2010
AtiTúra éve: 20102010.04.05 18:02:11
megnéz Ati összes beszámolója

Ha 1-tõl 10 pontig lehet pontozni a túrát, akkor 11 pont. :)Ez a túra belépett a kedvenc túráim közé, amihez a csodás idõ is hozzájárult.Könnyen megközelíthetõ rajt, érthetõ útvonalleírás, gyors regisztráció, minden adott volt az induláshoz. Útközben szinte minden ponton kaptunk valami ellátást, ami önmagában nem biztos, hogy sokat mond, de volt 17 ellenõrzõpont. :) A pontokon egyébként mindenhol kedves pontõrök vártak, és segítettek, amikor kellett. A környéken sokszor jártam már, de ez a túra olyan helyekre is elvitt, amiknek a létezésérõl eddig nem is tudtam, pedig mindenképp érdemes õket ismerni. A célban is gyorsan lezajlott az adminisztráció, majd itt is bõséges ellátás várt.Egyszerûen szuper volt! Köszönjük a szervezést!

 
 
getheTúra éve: 20102010.04.04 12:24:01
megnéz gethe összes beszámolója

2010-es résztvevõk és teljesítési idõk


http://itk.isaszeg.info/vii-isaszegi-csata-emlektura

 
 
 Túra éve: 2009
AuerTúra éve: 20092009.04.08 10:05:42
megnéz Auer összes beszámolója
(A folytatásos regény második része)

2. Isaszegi Csata 30, 2009. IV. 5.

Harmadik társam, aki isaszegi, célbaérés után hazaugrott elintézni ezt-azt, illetve elhozni a húgát, akivel a terv szerint hármasban mentünk volna végig az Isaszegi Csata 15-ös távján. Én végül az utolsó pillanatban meggondoltam magam, és a 30-ra neveztem, így már a Falumúzeumnál elváltak útjaink.
Tavaly már részt vettem az ICS 45-ös távján, és küönbözõ más túrák (Lemaradás 25, Gödöllõ 50) alkalmával is volt szerencsém erre járni, úgyhogy ezt a terepet már nagyjából ismertem. Nem is tudom, mit írhatnék. A térképvázlat jó volt, tulajdonképpen elegendõ is, alig néztem a szövegre. Az ellátás megfelelõ volt, a Bajtemetésen jól estt a csoki és a víz, a Vár-hegyi barlangnál pedig az a kevés tea is megváltásként jött a 25?-30? fokos meleg és a tûzõ nap után(/közben/elõtt). Itt a jelzések jól láthatók és sûrûn festettek voltak, úgyhogy eltévedéstõl nem kellett tartani. A Vár-hegyi barlang után már kezdtem egy kicsit kikészülni, hiszen mégiscsak ott volt már mögöttem több mint 45 kilométer (ez a 45+30 km a leghosszabb táv, amit valaha megtettem). Ráadásul ez a rész már tavaly is utálatos volt elõttem: vég nélküli hullámozgatás a dombokon föl-le, minden árnyék nélkül, ráadásul egy elég hosszú szakaszon autóút mellett kellett menni. Mindenesetre a Bolnokai-dombhát elõtt, a cél közelségének tudatában feltüzeltem magam, beiramodtam a célba, közben magamhoz vettem egy doboz hides sört, és átvettem a jól megérdemelt oklevelet, kitûzõt, gratulációt. Az itineren büszkén konstatáltam, hogy 6 óra 20 perc alatt jártam végig a 30 km-t. Elfogyasztottam egy zsíros-hagymás kenyeret, békésen nekiláttam a sörömnek, aztán siettem a vonathoz, mely hazavitt Máriabesnyõre, ahol is a kb. 16 óra sétát kb. 16 óra alvással kompenzáltam.
Nagyszerû élményben volt részem, köszönet illeti a szervezõket a túra ügyes lebonyolításáért. A célban MÛKÖDÕ WC és kézmosóhelyiség is volt. A vonat hamar jött, úgyhogy sajnos a zsíros kenyeret nem tudtam jobban kiélvezni. A Gödöllõi-dombságnak ez a része talán tényleg kissé kopár és árnyékmentes, mint azt több túrázó is megjegyezte, de gödöllõiként engem mégis különleges örömmel tölt el, amikor itt túrázhatok. Az ünnepek alatt pihenõ lesz, de a rákövetkezõ hétvégén a Lemaradás valamelyik távja 1000%-osan garantált!:)

Ui.: Ha valaki az Éjszakai Hadjáraton Sülysáp és a Hrabina-hegy között talált (és ne adj' Isten fölvett) egy fejlámpa-belsõt, benne(/körülötte) három ceruzaelemmel, az írjon nekem az auer84@freemail.hu e-mail-címre, mert azt valószínûleg én hagytam el útközben. Köszönöm.
 
 
ITKTúra éve: 20092009.04.08 09:28:19
megnéz ITK összes beszámolója
2009-es beszámoló
 
 
 Túra éve: 2008
vivi06Túra éve: 20082008.04.08 22:20:42
megnéz vivi06 összes beszámolója
Isa30 április 6.
Lusta túrázókhoz méltón az utolsó lehetséges vonattal érünk le Isaszegre, ahol nem kevés sporttárs tolong a rajtban. A Nyugdíjas Klubban a névadó korosztály is szép számmal képviselteti magát, lelkes, nagy csoportban indulnak neki a túrának. Megérkezik a Wehner-klán egyik ága is, de õk csak 15re mennek, így nem várjuk be õket.
A vécérõl már sorbanállás közben rebesgetik, hogy nem nagyon megy le, sõt, a fiúvécébe már be se szabad menni, én pedig fejvesztve menekülök, ahogy látom feljönni a vizet. Rémálmaim elevenednek meg ezzel, úgyhogy a sok tollászkodás után most villámgyorsan rajtidõt kérünk, és minél távolabb igyekszem kerülni a helytõl. 9.36-kor kifordulunk a kiskapun.
Gethe Laciék még rajtzárás után is csomó embert indítanak útnak, toleráns rendezõség.

A vasút melletti betonon vagy negyven ember caplat, így minden irányból kerülgetjük õket, aztán átkelünk a büdös hídon, és kezd ritkulni a mezõny. Falunap lévén népviseletbe öltözött nénik és huszárok mellett visz el az utunk, versenytkocogunk egy lovaskocsival (egyelõre mi nyerünk), és betoppanunk a múzeumba, az 1. ep-re. Itt külön tájékoztatót kaphatunk az isaszegi csatáról, nem is hagyjuk ki a nagyszerû alkalmat.

Visszafordulunk, aztán megindulunk balra föl az emelkedõn, hátulról futósporttárs liheg a nyakunkba, az úton pedig ismét megjelenik a konkurrencia, és a második menetet a lovak nyerik. Azért nem adjuk fel, már érezni véljük a vásárosoktól szállingózó lángosillatot. Futótársunk közben visszafordul, mert mintha hirtelen belenyilallna a felismerés, hogy az elsõ pontnak már lennie kellett volna, és biztosítjuk róla, hogy igaza van, volt is.

A Honvéd-emlékmûhöz felkispistáznak a diákcsoportok, nem baj, mi azért is a jelzésen megyünk, vagy tizenöt méter kerülõ:) A dombtetõn már csodálatosan virágoznak a fák, mi pedig bekocogunk az egyszemélyes erdei ösvényre, ennél jobb talajt keresve sem találnánk. Hamarosan elérjük a következõ ep-t, a Honvédsírokat, megrendítõ. Közben megkapjuk az elsõ frissítést is, jófajta nápolyi, a vizünk viszont még érintetlen, azt tehát nem kérünk.

A táj felemás, hol a leggyönyörûbb tavaszi fenyõerdõben haladunk, hol építési törmelék vagy szemét szegélyezi utunkat. Bajtemetésnél kedves pontõr vár, a hosszú aszfalt emelkedõ után csokival és vízzel kínál. Közben beér minket az eltévelyedett futótárs, egy darabig csokievés közben, beszélgetve sétálunk tovább, aztán úgy dönt, ideje sebességet váltani, úgyhogy futólépésben távolodik tõlünk.

A 6. feltételes ep-t simán benézzük, lazán tovakocogunk a p+ mellett, ja kérem, hátrafele nem mozog a nyakunk. Ráadásul egy kedves túratárs rajtunk nevetve a "helyes" útra igazít, persze, mi vagyunk a hülyék, hogy másra hallgatunk, mindenesetre így ráteszünk a távra kábé három kilit. Aztán mégis rájövünk, merre visz a sárga út, sõt, három kissrácot is felvilágosítunk, de õk úgy döntenek, inkább kihagyják a feltételes ep-t, és inkább a rövidebb utat választják a zöldön. Mi viszünk újraelõzünk mindenkit, aki mellett már egyszer elmentünk, kicsit csodálkoznak is, mintha már láttak volna minket.

Pécel után a Vár-hegyi barlang ep-nél igazi crosspálya fogad, nem beszélve a szivárványszínû cukrokról, jó lehet itt bringázni. A következõ ep-ig pedig megkezdõdik a túra mókarésze, amikor a "kövesd a fehéret" játékot játsszuk, komolyan, ilyet minden túrába be kéne tenni:)) Ugrálunk, hajolgatunk, és a fákat pásztázzuk, azért egyszer így is utánunkfüttyentenek, mert letérünk az ösvényõl.

Innentõl pedig a hullámvasút jön, valahol csak össze kell szedni azt a 800 szintet. Rövid, meredek emelkedõk, szimpatikus biciklis pontõr a semmi közepén, aztán újabb cukor már alig a cél elõtt. Innentõl már tényleg semmi az az 1,7km, de már ráérõsen gyalogolunk el kedvenc nyugdíjas csoportjaink mellett. A célban a klasszikus ellátás, zsíros, lekváros, mézes stb. kenyér, nagyon kedves rendezõség, közben Wehnerék is befutnak a 15-rõl. Kutyahiányban szenvedve megismerkedem egy basset hounddal, szegény kicsit kivan. Aztán kényelmesen szedelõzködve (csak hogy ne cáfoljunk magunkra)kisétálunk a 14.46-os vonathoz.
Jó hangulatú túra volt, az ellátás kiváló, a szemét sajnos nem helyspecifikus, köszönjük a rendezést!
 
 
 Túra éve: 2007
kekdroidTúra éve: 20072007.04.10 14:09:36
megnéz kekdroid összes beszámolója
IV. Isaszegi csata emléktúra 55 km

Kora reggel van, a posta-Bhv vagon nyikorgó fékje ébreszt fel Isaszeg határában, leszállok és igyekszem ténylegesen felébredni, miközben követem a többi túrázó kinézetû embert a rajthely felé. Pillanatokon belül megérkezünk, majd szintén pillanat alatt már a kezemben van az itiner, külön a bélyegzõknek szolgáló lappal, mindehhez még nejlondosszié is jár. El is indulok, utunk a vasúttal párhuzamosan halad, viszont nemsokára elválik attól, érinti Szent Márton kútját, de most kihagyom, van nálam elég innivaló. Kis emelkedõ, kiérek a faluból, felsietek a Szobor-hegyen lévõ, elsõ ellenõrzõpontra. Innen a kanyargós piros sáv jelzésen megyek tovább, a földbe nevek, egyesületek vannak karcolva. Egy emelkedõ, egy hosszú egyenes és már el is értem a Honvédsírokat. Az erdõ a kelõ nap fényében nagyon barátságos hangulatú. A ponton cukorkát kapok, majd továbbmegyek, rátérve a Felsõ-Erdõ útra. Egy köves lejtõ, szalagozott letéréssel vár, páran lemennek az út kanyarulatáig, én követem a kitûzött útvonalat. Nemsokára, intenzív lejtõ után lent vagyok a Mély-árokban, a lejtõ elején papírtábla figyelmeztet a feltételes ellenõrzõpontra. A pontõr az árokból kivezetõ út mellett, farönkön ül, (most már tudom, hogy Vajonmerrét tisztelhettem személyében) matricát kapok. Kimászok az árokból és madárdalos, vidám erdõn vezet át az utam, egészen egy nagy nyiladékig, a Gödrõl induló 400 kV-os távvezetékig. Itt kicsit elbizonytalanodom, de a szalagozás segít és végül lejutok Hársasra. Betonúton kapaszkodom fel, a hegy (domb) gerincén érdekes "ojjektum", egyszer érdemes lesz erre jönni és megvizsgálni közelebbrõl is. Az emelkedõ legvégén, nem sokkal a tényleges tetõ elõtt megint pont (talán Csanya?), kapok vizet és egy szelet csokit. Éppen egy Opellel jön egy ember, megrakott utánfutóval, láthatóan eltévedt. A piros sáv szerencsére nemsokára lekanyarodik a nyílt részrõl, még elõtte elmegy mellettem az Opel, elengedem, megköszöni. A Koporsó-völgy, nevével ellentétben szép, rendezett és tiszta. Megelõzök egy apa-fia sporttárs párost, nem sokkal késõbb éles kanyarral jelzésváltás. Itt szembe jönnek néhányan - meglepõdöm, aztán eszembe jut, hogy a 15 kilométeres távnak valahogy így kell lennie, ha egyszer Pécelrõl indulnak. Innen sûrûn kívánok jó utat a szembejövõknek, nagyon sokan vannak. Az ötlet viszont jó, ez sokkal kényelmesebb, mint elõzgetni. A Pap-hegyen keresem egy darabig a feltételes pontot, nem lenne szerencsés kihagyni. Mivel nem találok semmit, sõt, nincs "kitáblázva" sem, mint a Mély-árok volt, továbbmegyek. Semmi perc alatt beértem Pécelre, a fõút mentén sietek a vasútállomás felé, majd letérve arról, elérem az állomást.

Hihetetlen tömeg van egy autó körül, nem nehéz kitalálni, ez a 15-ös táv rajtja. Innentõl akkor nincs szembejövõ társaság. Nem kell pecsételni, a feltételes pont a felüljárón van. Illetve nincs és ez nekem hiányzik, én elüldögelnék itt naphosszat, õrizve a pontot. Na mindegy, ha most nincs pont, hát nincs pont. A miskolci irányú kijárati jelzõ szabadot mutat, megvárom a vonatot, csak úgy szaggatja a síneket, lefotózom a telefonnal. Továbbmegyek, felfelé tart az út és nemsokára véget ér péceli tartózkodásom. Rövid bozótos után kezdek utolérni pár embert, de aztán õk felmennek irányban a dombtetõ felé, én a szalagozás felé kerülök, aztán nemsokára utolérem õket. A Vár-hegy barlangjánál cukorkát és finom, piskótás kekszet kapok a kedves pontõröktõl. Felvetem a hiányzó feltételes pontot, megmondják az okot, sûrûn bólogatok. Innen kicsit futok, az idõ is kezd egyre barátságtalanabb lenni, az útvonalban sem vagyok egészen biztos, nézem az itinert. Amíg meg nem jelennek rajta az elsõ esõcseppek. Ennek nem örülök, de nem tart sokáig - viszont nemsokára szemetessé kezd válni a vidék, egyszerûen nem tudom felfogni, hogy ha valaki nem sajnálja a benzinpénzt arra, hogy az erdõszélre hordja a szemetét, akkor miért nem a szeméttelep felé forgatja a kormánykereket? Egyáltalán, mi járhat a fejében akkor, mikor kiborítja az építési hulladékát itt? Félelmetes ez a mentalitás és az a szomorú, hogy ez nem politika, nem pénzkérdés, ez vegytiszta bunkóság. Az pedig, hogy eldobott óvszereket kerülgetek, az végleg kifordítja a gyomromat. Szaporázom tehát lépteimet és így hamarosan Nagytarcsára érek, viszont még elõtte egy domboldalon a meglazult cipõfûzõmben felakadva zuhanok egy szépet. Nagytarcsán az ellátásos pont õreinek kedvessége segít elfeledtetni a lehangoló élményeket, májkrémes és lekváros kenyeret is kapok. Indulás után kiderül, hogy nem is olyan kis falu ez a Nagytarcsa, eltart egy darabig kiérni innen. Viszont nincs a kiérésben sem sok köszönet, jobbra szántás, balra szántás, középen út, emelkedik, ráadásul szembeszélben. Kicsit magamba zuhantam, de aztán jött szembe egy lovascsapat, majd megelõzött egy futó, majd még egy. Még egy kis buckás szakasz, ahol szalagozás nélkül akármi is lehetett volna nálam, eltévedtem volna, de így gond nélkül jutottam el a Kálvária-hegy ellenõrzõpontjáig. Kaptam egy zserbót (?), nagyon finom volt, és a hangulatmutatómat is visszaállította normális állapotba. Futás le, majd be Kerepesre, átkelés a 3-as fõúton (brrr), majd séta át Szilasligetre, a HÉV megállóra.

Itt kaptam bélyegzõt és kisütött a nap, majd a HÉV vonalával párhuzamosan sétálok az enyén hullámvasutazó úton. Nemsokára eltávolodom a vasúttól és szépen felgyalogolok a Szár-hegy tetejére. Itt Rush2006 és társa a pontõr, kapok ropit és már húzok is tovább, a melegre való tekintettel kigombolom a kabátomat, de a sálat nem érdemes levennem, annál azért jobban fáj a torkom. Kellemes, tiszta út visz a HÉVhez, átkelek alatta és megint szántóföld következik, fel a Gyertyános tetejére. Itt kerékpáros teljesítõkkel futok össze, õk kicsit tovább frissítenek. Még felnézek a kápolnába, fel is sétálok gyanútlanul az elsõ lépcsõsoron, de ott el is akadok. Ugyanis csak a keresztgerendák vannak meg, azok is ki tudja, milyen állapotban. Kint feldobom a témát, felvilágosítanak, hogy felgyújtották a kápolnát. Az agyamat eldobom, már kápolnát is felgyújtanak!? Hihetetlen. Szomorú. Felháborító. Ezen morfondírozom, miközben talpalok lefelé a mûúton Mogyoródra. Ott besétálok az állomásig, át a síneken, majd továbbmegyek a zöld sáv jelen. A várt feltételes pont nem bukkan fel, viszont csatlakozom az elõttem járó túratárshoz, aki elõzõ nap legyalogolta a Julianus 50-et, azt mondta, fáradt már egy kicsit, ehhez képest igencsak gyorsan szedte a lábát. Szépen elérjük az elsõ mûutat, majd újra a 3-as út következik, a nagyon szemetes Szár-hegyi parkolóval. Nem is csoda, hogy a pontõr nem itt ütött tábort, kicsit bentebbrõl integet, amikor látja enyhe tanácstalanságunkat. Halálmegvetõ bátorsággal átkelünk a fõúton, majd kapunk vizet és egy-egy banánt a kedves pontõrtõl. Még van hátra egy emelkedõ, egyáltalán nem vészes. Pár jelzésváltás és máris a Pest megyei Pirosat követjük Isaszeg felé. Nagyon szép kilátás nyílik a gerincútról, végre rálátásom van arra a környékre, amerre évek óta járok vonattal. A beígért feltételes pontok nincsenek, remélem nem valami vicces kedvû errejáró vitte magával az esetleg kihelyezett pontot. Aggodalmam végül feleslegesnek bizonyul. Beszélgetve, de sietõsen haladva jutunk el végül a Pap-hegy pontjáig, kedves pontõr lány kínál édességgel, elfogadom. Még elsétálunk a tó végében, majd már csak pár lépés a cél, újra a nyugdíjas klub. Megkapjuk a díjazást, gratulálunk egymásnak. Még eszem egy kis kenyeret, de inkább iszom, jó meleg teát, majd kisétálok a vasútállomásra.

Összességében nagyon szép túrán vehettem részt, a szervezõk igazán nem tehetnek néhány embertársunk ostoba magatartásáról. Az útvonal legszebb részei: az Isaszeg-Pécel szakasz, a Szár-hegy, a Gyertyános kilátója, majd a Szár-hegyi parkolótól a "végtelen" út. A pontõrök, a rendezõk a rajt/célban végig barátságosak, segítõkészek voltak, a szolgáltatás minõsége és mennyisége átlag feletti. Köszönet a túráért a szervezõknek, jól éreztem magamat!
 
 
piedcatTúra éve: 20072007.04.06 08:27:07
megnéz piedcat összes beszámolója
Isaszegi csata emléktúra 30

2007. 04. 01.

Amikor reggel hatkor kilépek a lépcsõház ajtaján, a tavasz jellegzetes illata csapja meg az orromat. Örömteli hangulatban nézek elé a napnak. Végre egy igazi tavaszi túra, talán ma nem ázok el, mint a múlt héten. Villamos, metró, aminek ajtaja az orrom elõtt csukódik össze, így tíz percet várok, gyorsan kiérek a Keleti púra. Jegyvétel után elhessegetek két egyént, akik buzgón állítanának meg, hogy vásároljak tõlük, majd kitúrázom az elsõ vágányhoz. Hova szálljak? Középre jó lesz, itt csak ketten ülnek a kocsiban. Tom és Alice. Elõször azt hiszem, hogy káprázik a szemem, hiszen õk nem lehetnek itt, de mikor lehuppanok velük szemben, már biztos vagyok benne, hogy õk azok. :) Szombaton dolgoztak, így kimaradt a J50, és kényszerûségbõl bevállalják ezt a túrát. 55-re készülnek, de mire Isaszegre érünk, meggondolják magukat, és 30-ra váltanak.

Egyszerre sokan érkezünk a vonattal, így kisebb tömörülés a nyugdíjas klubban. Tomék rögtön neveznek, én átöltözöm, szólok nekik, hogy menjenek nyugodtan, majd utolérem õket.
Eredetileg szerettem volna kevés futást a túrába iktatni, de úgy is jó, ha velük megyek. Végre elkészülök, nevezek, futás. Hamar beérem Tamást, aki egy bokorból kászálódik ki, szükségletek kielégítését követõen. Innen gyalogolunk, beszélgetünk.

Õszintén szólva nem sok reményt fûztem hozzá, hogy szép tájakat fogok látni, a Gödöllõi-dombság egyhangúsága nem igazán dob fel. De aztán meglepetés ér. Felmászunk a Szobor-hegyre, ahol a csata emlékmûve áll, egy igényesen kialakított helyen, már az erdõ szélén. Itt feltételes ellenõrzõ pont is van, pecsétet kapunk. Beljebb nyomulunk a fák között, hamar elérjük a Honvédsírokat, ahol újabb pecsét vár ránk. Gyönyörû a környék, kellemes csalódás ér, és ez még csak fokozódik egészen Pécelig. Erdõligetek, hegynek is beillõ dombok, mély völgyek váltják egymást.

A Mély-árokból kifele jövet ismét ellenõriznek feltételesen, úgy tûnik komolyan kell venni az itineren megjelölt feltételes ep-k meglétét. Néhányan itt nem járnak jól, hogy egyenesen felkapaszkodva levágják a kanyart, ugyanis jöhetnek vissza. Hát igen, végül is ez az Útvonalkövetõk túrája. Leküzdöm a kemény emelkedõt, itt lemaradnak túratársaim, én csatlakozom egy eddig ismeretlen sráchoz, aki rendesen diktálja a tempót. Elbeszéljük az idõt, Tomékat már nem is látom, pedig a Bajtemetéshez vezetõ mûútról messze vissza lehet látni az útvonalon. Itt egy kicsit elkomorodik a hangulatom, aminek az idõjárás az oka. A nap ugyanis csúnya felhõk mögé bújik. Hehe, a végén még megázom. Ismét.

Bajtemetéstõl már láthatóvá válik Pécel, illetve a 15-ös táv tagjai felelevenítik az isaszegi csatát, legalábbis a létszámot tekintve olyan, mintha Damjanich serege lepte volna el a dombokat. :) A pontnál feltankolunk csokiból és vízbõl, aztán zúzás tovább. Felváltva kocogunk és gyalogolunk, kerülgetjük a szembõl érkezõ rövid távot. Felkapaszkodunk a Pap-hegyre, ahol ezúttal nincs feltételes pont, viszont a látvány miatt már érdemes volt erre jönni. Csodálatos a kilátás, hitetlenkedve rázom a fejem, nem gondoltam volna, hogy ilyen látványban lesz részem ezen a túrán. Becsorgunk Pécelre, hamar magunk mögött is hagyjuk, és már a Vár-hegyre igyekszünk. A barlang fölött találjuk a következõ pontot, pecsételünk. A srác elköszön tõlem, hosszú távon megy, ami hamarosan leválik a 30-asról. Én még elfotózgatok, miközben azon töröm a fejem, hogy megvárjam-e Tomékat. Végül úgy döntök, hogy lassan csorgok tovább, majd utolérnek.

Leérek a Látó-hegyi patakhoz, szép komótosan átkelek rajta, mászom tovább a hegyre. Aztán pompás lejtõ következik, kocogósra fogom a tempót. Hosszú egyenes után éles szögben jobbra fordul az út. Összeráncolom a szemöldökömet. Ez a kanyar nem rémlik a leírásból, és az útvonalvázlatból sem. Stop, elõ a leírás meg a vázlat, pillanatok alatt rájövök, hogy marharossz helyen vagyok. Szépen eljöttem az 55-ös távval. Nem is kicsit. Gyors káromkodás, aztán zúzás visszafele. A szembe jövõk értetlenül bámulnak, én mosolyogva mesélem milyen balek vagyok.

Idõérzékem elvesztem a zöld jelzéssel együtt. Idegesen nézek körbe, egy keresztezõdésben állok. Ezt imádom! Már többször tapasztaltam, hogy a keresztezõdésekben nem szeretnek jeleket festeni. Na mindegy. Elsõként egyenesen megyek, pár perc kocogás után jelzés sehol, és a környék sem ismerõs. Hátra arc, futás vissza. Elindulok jobbra, egy fenyves mentén. Közben átkozom magam amiért annyira elbambultam, hogy még arra az útra sem emlékszem, amin jöttem. Ezen az úton sincs jelzés. Betorkollik egy másik útba, ahol feltûnik a zöld sáv. Na végre! Eddig megvolnánk, most már csak a patakhoz kellene visszatalálni. Azonban rossz sejtésem van, ugyanis jobbra és balra is találok jelzést. Iránytû segítségével megállapítom, hogy balra kell tartsak. Legalább 170-es pulzussal nyomom a gázt, mégiscsak futok a túrán, nem is keveset. Eltelik megint néhány perc, amikor hirtelen ismerõssé válik a táj. Ó szentég! Ugyanott vagyok, ahol észrevettem, hogy túljöttem a zöldön. Amikor elfordultam a fenyves mentén, tulajdonképpen csak levágtam a zöld útban lévõ nagy kanyart. Hát ilyen nincs! Kínomban már nevetek magamon. Amatõrség netovábbja. Mintha most túráznék elõször. Az a vicces az egészben, hogy mikor tegnap végignéztem a netrõl letöltött útvonalat, volt egy rossz sejtésem, hogy nem lesz egyszerû a tájékozódás. Már csak ezért is jobban kellett volna figyeljek.

Ismét hátra arc, visszafutok a fenyves melletti jelöletlen úton, újra a keresztezõdésben vagyok. Már vagy 20-25 perce rohangálok körbe-körbe, de még mindig nincs meg a visszaút. Már éppen levenném a hátizsákomat, hogy szemügyre vegyem a térképet (bár nem sok reményt fûzök hozzá), amikor megpillantok egy jelzést, amit eddig még nem láttam. Belemarkolok az arcomba. Kész, nem jellemzem tovább bénaságomat! Csak most ugrik be, hogy én megmásztam egy meredek emelkedõt a patakon való átkelés után. Vagyis lefele kell visszamennem, a keresztezõdés negyedik ága pedig erõsen lejt. Lefutok, közben ismét találkozok szembe jövõkkel. Elérem a patakot, átkelés vissza, körbenézek, na hol is rontottam el? Elsõnek ott, hogy nem néztem a leírást, amibõl világosan kiderül, hogy még a patak elõtt jobbra kell kanyarodni. A legamatõrebb húzásom mégis az volt, hogy nem figyeltem meg, hogy a zöld melyik ágát kell követnem, miután becsatlakoztam.

Kifele a völgybõl utolérek néhány bizonytalan túrázót, akik már a „fehér pötty” jelzésre vadásznak. Szalagozásnak is lennie kellene, de egyelõre se szalag, se pötty. Végül a villanyvezetékek alapján tájékozódva érek el egy szekérutat, ahol felbukkan a szalag is. Kõ esik le a szívemrõl, még egy elkavarás már nem fér bele a túrába. Viszont a szalag egy dzsindzsásba vezet. Meglelem a fehér pöttyöt is, kisebb mint egy ötven forintos, ez alapján nehéz lesz tájékozódni. Utolérek egy bringást. Esélytelen a gyors haladásra, még tolni is alig tudja. Szúrós tövisek, ágak, akár egy földbõl kinyúló szörny karmai kapaszkodnak a küllõkbe. Magam mögött hagyom, egy futó sráccal nyomulnék tovább, ha tudnánk merre. Egy fenyvesbe érünk. Út sehol, szalag van, de elsõre úgy tûnik, hogy a rendezõk csak véletlenszerûen akasztották ki a fákra. Nagy nehezen kivergõdünk a dzsungelból, és egy, a Gödöllõi-dombságra jellemzõ szántóföldön kötünk ki. Átvágunk rajta, elérjük a mûutat, futásnak eredünk. A srác nagy elõnyre tesz szert, vesztére. Simán elfut a balos kanyar mellett, hiába fütyülök utána, már nem hallja meg.

Innen majdnem Isaszegig egyedül megyek, elég befordulós a szakasz. Szántóföldek, felégetett tarlók mellett hullámvasutazok, dombra fel, dombról le. Pecsételek Gazda-erdõnél, panaszkodom egy sort az eltévedésemrõl és a fenyvesen átvezetõ szalagozott útról. Majd az egyik domb tetejérõl két ismerõst pillantok meg. Tom és Alice nyomul már a cél felé. Hamar beérem õket, csodálkoznak, hogy mit keresek mögöttük, én nem, elmesélem, hogy miért. :) Végül együtt hárman érünk célba, megkapjuk a kitûzõt (honvéd emlékmû szembõl) és az oklevelet (honvéd emlékmû hátulról). A kicsivel több, mint ötórás túrában nekem volt egy kis futás, egy kis idegbaj, mindezek ellenére jól éreztem magam. Egyetértünk Tamással, hogy az Isaszeg-Pécel útvonalért érdemes volt eljönni, de csakis azért. :)

Fotók: http://kep.tar.hu/piedcat/50455946#2

piedcat
 
 
maciHUNTúra éve: 20072007.04.03 21:29:40
megnéz maciHUN összes beszámolója
sziasztok!

56km-es táv:

Idén voltunk elõször ezen a túrán, de kezdjük is az elején:)
Szimpatikus volt a fakultatív szintidõ és a kedves fogadtatás is.
Indulás 7:25-kor, jelzések kiválóak, a leírást nem is kellett nézni. A falutól távolodva sz elszórt szemét mennyisége is csökkent, és a táj is egyre szebb lett. Az elsõ pár EP szép sorjában követte egymást, fogyott víz is, csoki is, zsíros/májkrémes/lekváros kenyér is, az ellátásra nem volt panasz. Sajnos közben megnéztük Pécelen a kocsmában a vízilabda döntõt, ami egy picit elkedvetlenített minket. Az eltsõ eltévedés Nagytarcsa után történt meg, amikor is egy hosszú szántóföldön gyalogolva egyszercsak eltûnt a szalag...se térkép se leírás nem segített, be kellett várnunk az utánunk jövõket, akik elindultak valamerre, majd mikor mi is arrafele vettük az irányt megjött 2 kedves sporttárs(GPS-szel meg sörrel:)akik szintén azt az irányt javasolták. Innentõl több helyen hiányzott a jelzés és a szalag, de ki lehetett találni merre kell menni. Még maradt erõnk futni egy kicsit a végén, így 11:58 alatt sikerült megcsinálni:)
Szerintem nagyon jó túra, bõséges az ellátás, a táj szép, sok a kocsma és nagyon kellemesek benne a szintek:)
 
 
ZiribárTúra éve: 20072007.04.01 23:33:38
megnéz Ziribár összes beszámolója
Isaszegi csata Emléktúra 30 km-es táv - 2007. 04.01.
28,46 km - 760 m

Már régen kinéztük magunknak ezt a túrát a férjemmel, így nagy lelkesedéssel fogtunk az elõkészületekhez. Jó volt a letölthetõ itiner és térképvázlat, így elõre tudtuk, hogy mire is vállalkozunk.
Vasárnap reggel 7 órakor indultunk Bp-rõl Isaszegre és mintegy 40 percnyi autózás után meg is érkeztünk a Nyugdíjas Otthonba, ahol a rajt volt. Nagy volt az öröm, mert a regisztrációt egyik kedves ismerõsünk végezte, aki korábban e-mailben jelezte, hogy rendezõként részt fog venni a túrán, de nem gondoltunk, hogy ilyen hamar találkozunk vele.
A regisztráció gyorsan ment, az itiner kiválóan mûködött, így hamar kitaláltunk a faluból és rögtön szembetaláltuk magunkat az elsõ emelkedõvel, amely felvezetett a Honvéd Emlékmûhöz, ahol az elsõ EP. volt.
Ezután hangulatos erdei sétával és kis mászással jutottunk a 2. EP-hez a Honvédsírokhoz. szépen rendbe hozott pihenõhelyet találtunk a Honvédsírok körül, persze nem álltunk meg, hiszen alig tettünk meg 4 km-t a starttól.
Ezután egy ún. feltételes EP következett a Mélyárokban, ahová elõször meredeken le kellett ereszkedni, mert szintén meredeken ki is kellett belõle mászni. Kiértünk egy mezõre, ahol rengetegen jöttek szembe. Kiderült, hogy õk a 15 km-es táv résztvevõi, akik Pécelrõl indultak Isaszeg irányába. Rengeteg volt az iskolás, akik nem mindig tudták, hogyan kell viselkedni egy túrán, így sokszor kellett õket kerülgetni. Ráadásul mögöttünk meg futók ill. bringások jöttek, akiket meg nekünk kellett elengedni, így itt elég lassan tudtunk csak elõrehaladni.
Ezután rátértünk egy meredeken felfelé haladó betonútra, ami a 4. EP-hez vezetett, aminek Bajtemetés volt a neve. Egyébként, mint utóbb kiderült, nem is volt meredek ez a rész, csak a túra adatai alapján itt volt a legnagyobb szintemelkedés egyben. Késõbb sokkal durvább részek jöttek. Itt kaptunk egy nápolyi szeletet és korlátlanul lehetett ásványvizet inni.
A következõ, szintén feltételesként jelölt EP-nél nem volt senki, így mentünk tovább, bár volt egy kis tanakodás, hogy merre kell menni, mert az elöttünk haladó csoport jobbra fordult, de kiderült az itinerbõl, hogy balra kell menni. Már túl messze voltak, nem tudtunk szólni nekik, így csak négyen mentünk balra. Nemsokára elértük Pécel határát, majd központját is (piac, vá). A következõ feltételes EP-nél megint nem volt senki, így mentünk tovább.
Újra Pécel határában voltunk, csak most a másik oldalán és megkezdtük a kapaszkodást a Vár-hegyre, ahonnan tényleg szép volt a kilátás, bár mi azt hittük talán valami várrom is lesz, de nem volt. Volt viszont barlang, amit kisebb elkavarásokkal meg is találtunk. A barlanghoz egyébként nem mentünk le, mert nagyon veszélyes lett volna. Még az EP is fennt volt, nem a barlangnál, ahogy azt az itiner írta.
Itt vált szét a 30 és 55 km-es táv, és innen kezdve nagyon kellett figyelni, nehogy elkavarjunk. Jó volt a szalagozás, kellett is, mert a Látó-hegy csúcsa után olyan helyeken mentünk,ahol útnak a nyomát sem láttuk. Megváltás volt kiérni az erdõ szélére, bár én tkp. élveztem ezt a részt, csak nem nagyon lehetett haladni benne. Nemsokára kiértünk a mûútra és ezen elég sokat kellett menni, amit én elég veszélyesnek tartottam és nagyon örültem, amikor megláttam a szalagot, ami behívott a szántóföldek felé.
Innen kezdõdött egy hullámvasút rész, vagyis meredeken fel, azután a másik oldalon rögtön le. A párommal nagyon nyögtünk itt már, õ nem szerette a lefelé részeket, én meg a felfeléket. Örültem amikor végre elértük az utolsó EP-t a Pap-hegyen, mert tudtam, hogy innen már gyakorlatilag síkon megyünk a célig. Így is volt.
Végül 5 óra 30 perces idõvel érkeztünk vissza a Nyugdíjas Klubba, ami meghaladta elõzetes elképzeléseinket, ami nagyjából 6 óra körüli idõt jelentett.
A célban az adminisztráció gyors és pontos volt. Kitûzõ, emléklap, gratuláció rendben volt. Kitûnõ ellátást is kaptuk a helyi nyugdíjas néniktõl. Köszönet nekik a finom teáért és a rengeteg kajáért. Az idõ gyönyörû volt, sokan piknikeztek a Klub kertjében.
Összefoglalva: Nagyon jó túra volt, kitûnõ ellátással, jó itinerrel, szalagozással, kedves pontõrökkel. Az útvonal is érdekes volt, mert mi még nem jártunk erre. Köszönjük a jó szervezést. Reméljük, jövõre is tudunk jönni.