Túrabeszámolók


TTT rendezvények, értekezletek

efemmTúra éve: 20142014.02.23 23:47:02

A Teljesítménytúrázók Társasága 2014. évi rendes közgyûlése, benne a Teljesítménytúrázók Minõsítési Rendszere (TTMR), az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) és a Hazai Legjobb Teljesítménytúra 2013. ünnepélyes díjátadók 2014. február 23-én (vasárnap) lezajlottak.

A díjátadót 200 fõ tisztelte meg jelenlétével, míg a TTT közgyûlésén 51 fõ TTT tag vett részt.

Az át nem vett díjazások a hétfõi klubnapon vagy a Normafa túrán vehetõk át, ezután postán kerülnek kiküldésre.


A díjátadó közgyûlést a szokott helyszínen, Budapest II. kerület, Szent Angéla Gimnázium tornatermében tartottuk.

A Teljesítménytúrázók Minõsítési Rendszere (TTMR) minõsítésre 374 fõ pályázott, az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) elismerõ címre 239 fõ nevezett.

Az Év Teljesítménytúrázója címet a nõi kategóriában Õrsi Anna, a férfi kategóriában Rudolf István érdemelte ki. A pályázók túráinak száma átlagosan 36 túranap/fõ. A legtöbb megtett táv 8005 km, a legtöbb szint 244 642 m volt.

Gratulálunk a TTMR minõsítést elérteknek és az ÉVTT helyezetteknek, pályázóknak!


A TTT közgyûlése 2014. február 23-án (vasárnap), a megismételt idõpontban határozatképes volt, 51 fõ TTT tag vett rajta részt.

(Jegyzõkönyv pár napon belül elérhetõ lesz ugyanitt.)


A közgyûlés elfogadta:

- Az elnökség 2013. évrõl szóló szakmai beszámolóját.

- Az egyesület 2013. évrõl szóló közhasznúsági beszámolóját.

- Az ellenõrzõ bizottság 2013. évrõl szóló beszámolóját

- Az egyesület 2014. évi költségvetését.

- Az Egyebek pontban határozati javaslatban a közgyûlés megszavazta, hogy a TTT elnöksége dolgozzon ki és terjesszen a következõ közgyûlés elé javaslatot az „Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója” elismerõ cím elindításáról.


A TTMR-ÉVTT-HALEG 2013. díjátadón és a TTT közgyûlésen készült fotók (2014. február 23.)

TTMR-ÉVTT-HALEG 2013. díjátadó fotók


 


Eredménylisták és a közgyûlésre készített szakmai, számviteli, közhasznúsági anyagok:


Teljesítménytúrázók Minõsítési Rendszere (TTMR) összesített eredmények 2013-2012-2011-2010-2009-2008

Év Teljesítménytúrázója 2013 eredmények

Hazai Legjobb Teljesítménytúra 2013 eredmények


Közgyûlési meghívó a 2014.02.23-i rendes közgyûlésre

Egyszerûsített beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2013. évrõl

Költségvetés 2013. évrõl terv és tény, 2014. évi terv

Rendezvények 2013. évi költségei és 2014. terv

Az elnökség szakmai beszámolója a 2013. évrõl

Javaslat az „Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója” elismerõ cím alapításának elõkészítésérõl

Tájékoztatás az új Polgári Törvénykönyv változásáról