Túrabeszámolók


Csemő virágünnepe

efemmTúra éve: 20112011.07.04 09:36:58

(Pintér András túrabeszámolója és fotói.)


Csemõi virágok és Szelei kupákJúlius 2-án rendezték Csemõn a XIII. Virágünnepet, ennek a programnak hagyományosan része a  Tápiószelei Természetbarát Klub teljesítménytúrája. Most került megrendezésre a jubileumi X. Csemõ Virágünnepe 20 km-es távon, de már második éve 30 km-es távon is tesztelhették állóképességüket a teljesítménytúrázók.  Az elõzõ évihez hasonlóan ezen a faluünnepen adták át a TápióSZelei Természetbarátok Teljesítménytúra Kupáját, röviden a Szele kupát. Az öt rendezésbõl álló kupakiírásban bárki részt vehetett, aki részvételi szándékát legkésõbb a második fordulóig jelezte, megvásárolta a kiírás igazolólapját.   A kupakiírás rendezvényei a Téli Só út – Kincsem – Só út II. - Szent Iván éji Só út – Csemõ virágünnepe teljesítménytúrák. Ellentétben az egyes rendezésekkel, ahol a rövidebb távot teljesítõk az oklevél mellé  kitûzõt, a harmadik rövidebb táv teljesítésekor egységesen a hosszú távot teljesítõkkel egy jól kivitelezett tûzzománc jelvényt kapnak, a kupakiírás nincs limithez kötve, a rövidebb – hosszabb távokat egységesen értékeli a kiíró. A rendezõk rugalmasságát dicséri, elõrelátását igazolja, hogy két alternatív lehetõséget is megjelöltek a kiírásban. A Velence túrák rendezõjétõl tudom, hogy Lipák István klubvezetõ személyesen jelezte felé, hogy a Velence túrák távjain elõreláthatóan 10-15 fõ a Szele kupa igazolólapjával vesz részt, kérte hogy teljesítéseiket igazolják a megfelelõ helyen.
A Csemõ Virágünnepe 30 km-es távjára 34 fõ sorakozott fel Nagykõrösön a vasútállomásnál, hogy Nagyerdõ majd a Gyurka – domb érintése után Csemõ szélére érjenek. A 20 kilométeres távra 81 fõ adta le nevezését, õk Csemõrõl a helyi könyvtártól indultak, hogy közel 2,5 km megtétele után érjék el az elsõ ellenõrzõpontot, ahol a hosszabb táv résztvevõi az arasznyi étcsokiba mártott töltött ostya mellé már negyedik bélyegzõ lenyomatukat kapták. A rövidebb táv teljesítõi sem üres kézzel indultak tovább, hogy közös útvonalon teljesítsék a hátralevõ kilométereket.
A Tápiószelei túrák mindegyike érint akár földrajzi, akár helytörténeti nevezetességet, ez most sem volt másként. Az út Ladányi Mihály kétszeres József Attila díjas költõ háza majd szobra mellett visz el, Csemõ – Zöldhalmon a Tájház udvarán van az ellenõrzõ pont. A célba érkezõk Csemõn a könyvtárban kapták meg a teljesítést igazoló oklevelet és kitûzõt vagy jelvényt, 34 fõ érdemelte ki a Szele kupát. Záró akkordként a Virágünnep forgataga mellett felállított sátrak egyikében mérték a teljesítménytúra résztvevõinek az ízletes gulyást, amit a jó idõben érkezõk Bangó Margit elõadómûvész énekhangja kíséretében fogyaszthattak el.
Gratulálunk minden teljesítõnek! Illessen köszönet minden szervezõt, rendezõt a fáradtságot nem ismerõ áldozatos munkáért, a térségi múlt megismertetéséért, a hazai teljesítménytúrázás érdekében kifejtett sok – sok fáradozásért.
Virágünnepi teljesítménytúrák célja. Csemõ, Községháza

Cséplõgép a tájház udvarán. Csemõ.

tanyagazda

Csemõi virágok, Szelei kupák

Ladányi Mihály emléktáblája. Csemõ.

Kõkompozíció, Csemõ

Fakompozíció. Csemõ, központ

Ladányi Mihány emlékház. Csemõ.

Ladányi Mihány faragott szobra. Csemõ.