Túrabeszámolók


túra éve: 2008
Balaton KörTúra éve: 20082008.06.08 22:54:04
Ujj Zoltán (Zöldgömb Sport Klub) kiegészítése „Czimbály” túrabeszámolójához.

Nem szoktam túrabeszámolókra reagálni, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van a véleményéhez, és én ezt tiszteletben tartom. Ám a Balaton kör túránkról „Czimbály” által írt beszámoló olyan mértékben vezetheti félre a túrát nem ismerõ sportbarátokat, hogy az objektív tájékozódás érdekében szükségesnek tartom a mi szempontjainkat is fölvázolni.
Nem kívánok hasonló terjedelemben reagálni a leírtakra, hanem döntõen azokra az állításokra szeretnék reagálni, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.

A hír szent, a vélemény szabad.

1. A túra nevezési díja 2007-ben 4000 Ft volt elõnevezéssel.
Ebbõl kb. 2 ezer Ft a teljesítésért járó egyedi, névre szóló érem, az esti korlátlan tésztafogyasztás ára pedig a legbarátibb áron is eléri a napi ötszáz, azaz 4 napra 2 ezer Ft-ot. És akkor még semmilyen más – elõkészítés, póló, oklevél, kitûzõ, frissítés, rendezés, telefon, stb. – költséget nem számoltunk. Aki erre azt mondja, hogy sok, az feltehetõleg nem gondolkodott el az ár-érték arányon.
A futók naponta fizettek 4000 Ft-ot. Ráadásul egy futó nem tud magával vinni enni - és innivalót, mint egy túrázó, és az idõeredmény is fontosabb számára, mint egy túrázónak. Nem célszerû tehát a túrázókat a futókkal összehasonlítani.
Profitot senki sem hoz. A rendezvény alapvetõen veszteséges. A veszteséget különféle pályázati támogatásokkal lehet ellensúlyozni, ezek azonban nem kötõdnek a Balaton körhöz.
A mai közfelfogásban a vállalkozás profittermelõ tevékenység. Jelen viszonyok között a Zöldgömb Sport Klubot nem célszerû vállalkozásnak nevezni, bár kétségtelenül a tevékenysége vállalkozás jellegû, de ha már így nevezzük, akkor nonprofit vállalkozás, amely az esetlegesen keletkezõ nyereséget az alapszabályában megfogalmazott célokra köteles fordítani. Az a beállítás, hogy a túrázókon történõ spórolással jutnánk jelentõs nyereséghez, teljesen rosszindulatú, és minden alapot nélkülöz.
Egyébként, ha a túrát magas színvonalon akárcsak nullszaldóssá szeretnénk tenni, akkor legalább 12-15 ezer Ft-ra kellene emelni a nevezési díjat. A hazai túrák nevezési díjait figyelembe véve, ez nyilvánvalóan lehetetlen. Marad a kisebb nevezési díj, és a szerényebb szolgáltatások.

2. A „kenyércafat” a magyarországi kereskedelmi forgalomban törvényesen kapható pékáru, amely bizonyos élelmiszerminõségi feltételeknek meg kell, hogy feleljen. Természetesen nem állítom, hogy a legjobb minõség, de naponta több százezren esznek ilyen élelmiszert Magyarországon.

3. Az aligai iskolánál a célkapu nem a „parton”, hanem a tornateremtõl 80 méter (!) távolságra lett felállítva. A célba érkezõket víz, Gatorade („valami ital”), édes és sós keksz, szõlõcukor és banán fogadta. Továbbá természetesen a szokásos tésztaparti, csak nem az éjfélkor induló 2 túrázóhoz, hanem a kiírásban meghatározott idõben elindult többséghez igazítottuk az elkészítését.
Arról mi nem tehetünk, ha valaki nem szereti a tésztát. A kiírásban világosan olvasható, hogy minden este tésztapartit biztosítunk. Nem rántott húst, nem gulyáslevest, nem pizzát. Tésztát.

4. A tornatermi szállást mi intéztük azoknak, akik ezt elõzetesen igényelték, és mindenkinek elmondtuk, hogy a tornateremben saját matraccal és hálózsákkal lehet aludni. Ezek után rajtunk számon kérni a matracokat a memóriazavar biztos jele.

5. Mi azt feltételezzük mindenkirõl, hogy túrázni, és nem csalni jönnek a túráinkra, pláne ilyen hosszúra. Az ellenõrzõ pontok elsõsorban a túrázóknak fontosak, mert biztonságot adnak a tájékozódásban.

6. A Balaton kör gyalogtúrát elsõ alkalommal még 1998-ban rendeztük meg. Akkor egyhuzamban teljesítette Megyesi Balázs a kört 66 órán belül. Csak Keszthelyen és Balatonfüreden kapott frissítési és pihenési lehetõséget, az útvonal többi szakaszán nem. De akkor ez szerepelt a kiírásban. (Õ ezt tudomásul vette és elfogadta.) Mint ahogy most is megfogalmaztuk a kiírásban a teljesítési feltételeket. Mindenkinek lehetõsége van arra, hogy a kiírás elolvasása után eldöntse, hogy részt kíván-e venni a túrán, vagy sem. Rajtunk azt lehet számon kérni, ami a kiírásban szerepel.
Az évek során lépésrõl lépésre egyre inkább közelítettük a Balaton kört a szokványos gyalogtúrákhoz. Aki tudja, honnan indultunk, és hol tartunk most, az látja a fejlõdést. Természetesen sok fejleszteni való van még. De ez döntõen pénzkérdés.

7. „Késõ este lincshangulatban berobban Ibolya virtuális kést szegezve az ugyancsak virtuálisan ott lévõ rendezõk torkához…
Elalvás elõtt a fõrendezõ kissé sértett stílusban alám lök egy matracot, én gyermeteg örömmel rávetem magam… A túra mottója: „Még a gondolatát is hessegesd el, mert az a futóké…”
Ezek a teljesen szubjektív, és minden alapot nélkülözõ, hangulatkeltõ mondatok csak a normális kommunikáció ellehetetlenítésére alkalmasak. Finoman fogalmazva: mi ezt másképp látjuk. Markánsabban fogalmazva: egy szó sem igaz az egészbõl….

8. A mai napig nem értem, hogy ezekkel az észrevételekkel miért nem ott, és miért nem engem kerestél meg? Egy problémát nem úgy lehet megoldani, hogy az esemény után hónapokkal írok egy jó kis besározó véleményt egy honlapra, hanem úgy, hogy a helyszínen megkeresem az illetékest, elmondom a problémámat, és javaslatot teszek a megoldásra. Találkoztam már néhány elvakult sportolóval, akivel nem lehetett szót érteni, de még senki sem állította azt, hogy velem (velünk) nem lehetne értelmes eszmecserét folytatni az adott problémák megoldásáról.
Egyébként a túrát teljesítette egy 79 éves (!) túrázó is. Neki egy rossz szava sem volt a rendezésrõl.

9. Az indulat, a harag rossz tanácsadó. A tárgyilagos véleményalkotáshoz higgadtságra, megértésre, belátásra van szükség. Ezek megszerzéséhez kívánok neked sok erõt, egészséget, kitartást.

Sportbaráti üdvözlettel:

Ujj Zoltán
elnök
Zöldgömb Sport Klub
 
 
túra éve: 2007
MátravasútTúra éve: 20072007.06.07 01:47:10
Ujj Zoltán (Zöldgömb Sport Klub) kiegészítése „Ramses30” túrabeszámolójához.

Nem szoktam túrabeszámolókra reagálni, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van a véleményéhez, és én ezt tiszteletben tartom. Ám a Mátravasút túránkról "Ramses30" által írt beszámoló olyan mértékben vezetheti félre a túrát nem ismerõ sportbarátokat, hogy az objektív tájékozódás érdekében szükségesnek tartom a mi szempontjainkat is fölvázolni.

A nevezett túrára valóban késéssel érkeztünk, amiért, emlékezetem szerint, ott helyben elnézést kértem a jelenlévõktõl. Természetesen ez nem menti a késés tényét, de sajnos, Budapestrõl érkezve idõnként elõfordul, hogy forgalmi okok miatt nem tudunk pontosan a helyszínre érni. Tegyük hozzá, ez elég ritkán fordul elõ. Legtöbb esetben már elõzõ napon a helyszínre érkezünk, és ott alszunk, de ez nem mindig oldható meg.
A túráinkkal kapcsolatban a immár 2 éve rajthelyeken, továbbá a honlapunkon is közzé tesszük a TÚRAFILOZÓFIÁNKAT, amely itt a szöveg alatt olvasható. (Ha ez a Mátravasút túrán a késés miatti sietségben elmaradt, azért újfent elnézést kérünk.) Ebbõl világosan látható, hogy mi a túrát szellemi és fizikai erõfeszítésnek tekintjük, és ennek megfelelõen tervezzük meg a túrát. Úgy gondoljuk, hogy a Magyarországon egyre jobban terjedõ „fogyasztó – zombi – lét” megöli az emberekben a természetes és értelmes erõfeszítés iránt meglévõ vágyat, és ezt nem segíteni, hanem megváltoztatni szeretnénk. Nem gondoljuk, hogy egy túra attól lenne jobb, hogy a túrázó 5 km-enként találkozik egy rendezõvel. Az irattartóban lévõ „ellenõrzõ papír” begyûjtését semmivel sem tartjuk alábbvalónak, mint egy rendezõ kiállítását egy pontra. Minden teljesítménytúrának a TELJESÍTÉS a célja, minden más, a rendezõk által nyújtott segítség ennek az ESZKÖZE csupán. Mi csak annyi „eszközt” biztosítunk a túrák rajtjánál, ami feltétlenül szükséges a teljesítéshez, de nem teszi fölöslegessé az önálló gondolkodást. A túráink döntõ többsége az általunk adott leírás alapján térkép nélkül is teljesíthetõ, és a tapasztalatok szerint a túráinkon indulók elsöprõ többsége teljesíti is az adott távot.
A jelzések felújításával a megyei természetbarát szövetségek szoktak foglakozni. Nem lenne helyes, ha bármelyik túra szervezõje – még ha jó szándékkal is – beleavatkozna más szervezet tevékenységébe. Szalagozni csak a legszükségesebb esetben szabad. Ennek egyrészt környezetvédelmi okai vannak, másrészt, sajnos, nagyon sokszor elõfordult már, hogy a szalagokat leszedték, sõt, átkötötték „tréfás” kedvû egyének, sokkal több bosszúságot okozva ezzel, mintha nem is lettek volna szalagok.
A célban nálunk mindig van keksz, szõlõcukor és üdítõ is a zsíros kenyér mellett. Hogy a „némi” jelzõ mit jelent a zsíros kenyér elõtt, azt sejtem. Objektív szemléletmódot biztosan nem…
Sok éve rendezünk teljesítménytúrákat, amelyeknek a szellemisége talán némileg eltér az átlagtól. De személyes tapasztalataink egyértelmûen bizonyítják, hogy a túrázók többsége, ha talál is javítani valót a rendezésben, összességében jó érzéssel távozik eseményeinkrõl. Így történt ez a 2006-os Mátravasút túrán is. A túrázók döntõ többsége nem azonosult ezzel a véleménnyel.
Hogy ki mit vár el egy teljesítménytúrától, az elsõsorban a szemléletétõl függ. Aki csak „fogyasztani” szeretne, minimális erõfeszítéssel, az jó eséllyel csalódni fog. Aki a dolgok jó oldalát nézi, az a rendezés hibáiból is erényt kovácsol magának.
A TTT- honlaptól egy olyan „belsõ kontrollt” elvárni, hogy a túrákról írt egy-két negatív vélemény alapján a kiírást ne tegye közzé, az abszurditással határos. Én mindenesetre megkérdezném néhány túrázó véleményét, mielõtt Citrom – díjért kiáltok…
Végül pedig találkoztam olyan túrázóval is, aki nem a Zöldgömb Sport Klub lejáratásában látta a problémák megoldásának kulcsát, hanem javaslatokkal, sõt, konkrét segítség felajánlásával próbálta jobbítani eseményünket. Õ tudta, amit Skolimowski mondott: - „Ami összeköt bennünket, sokkal fontosabb annál, ami elválaszt.”
Sportbaráti üdvözlettel:
Ujj Zoltán, a Zöldgömb Sport Klub elnöke
TÚRAFILOZÓFIA

A ZÖLDGÖMB SPORT KLUB TÚRÁINAK SZELLEMISÉGE


A természetjárás az ember legtermészetesebb tevékenységei közé tartozik. A természetjárás egyidõs az emberiséggel. Az õskori ember még élelemszerzési céllal járta a természetet, a mai ember fõ célja a sport, a kikapcsolódás, a pihenés.

1. A teljesítménytúrázás, mint a természetjárás egyik ága, a felkészült, sportosabb életvitelû túrázók tevékenysége. Amikor egy túrázó egy teljesítménytúrára jelentkezik, akkor tisztában van azzal, hogy a túra teljesítéséhez magasabb szintû szellemi és fizikai erõfeszítésre van szükség, mint egy kötetlen kirándulás esetén.
A Zöldgömb Sport Klub túráinak célja ennek a szellemi és fizikai erõfeszítésnek az elõsegítése. A szellemi erõfeszítés, a helyes útvonal és az ellenõrzõ pontok megtalálása éppen olyan fontos, mint a fizikai erõfeszítés, azaz a túratáv teljesítése. Ezért túráinkon az általunk megadott információk csak annyi ismeretet tartalmaznak, amennyi a túra teljesítéséhez feltétlenül szükséges, de még nem teszik szükségtelenné a túrázók szellemi erõfeszítéseit.
A túrák teljesítése fejleszti a tájékozódás képességét. Túráink teljesítése térkép nélkül – a túraleírás alapján – is lehetséges, ezért mi nem adunk senkinek fénymásolt térképeket, de akinek fontos a biztonságos tájékozódás, annak térképrõl magának kell gondoskodnia.
Úgy gondoljuk, hogy a teljesítmény értékét jelentõs mértékben a fizikai és szellemi erõfeszítés nagysága határozza meg. Ennek az erõfeszítésnek a létrehozásához szeretnénk túráinkkal is hozzájárulni.

2. A Zöldgömb Sport Klub kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére. Túráink szervezésénél és rendezésekor minden tevékenységünknek a környezet megóvásának szándéka jelenti az alapját. Valamennyi résztvevõnktõl elvárjuk, hogy óvja a természetes és az épített környezet értékeit, és ne hagyjon hulladékot maga után!
 
 
vissza az túrákhoz
<<== túranaptár